Taller de subtitulat

En aquest taller podràs posar subtítols en qualsevol idioma al conte que triïs. Ho podràs fer traduint a un altre idioma els subtítols de referència (en català, aranès o anglès); o podràs fer un conte nou canviant el text que acompanya les imatges.

Podràs guardar la feina feta, tant si l’has acabada com si vols continuar-la un altre dia; podràs també enviar els teus subtítols a Una mà de contes per tal que es consideri la seva publicació a l’opció Veure participacions.