Introducció


Un conte, per breu que sigui, es composa de molts elements entrellaçats. El fet de canviar només un personatge, l’escenari d’una acció o el tipus d’objecte màgic, pot ser suficient perquè el conte prengui un altre significat. Això explica que hi hagi infinitat de versions dels contes clàssics, i això és el que et convida a practicar el joc que tens damunt d’aquestes línies. Tanmateix, sense alterar res d’un conte, podem canviar la visió que en tenim a partir d’entrellaçar-lo amb altres contes que s’hi poden relacionar, per ser del mateix autor o del mateix il·lustrador; per provenir del mateix país o d’una mateixa escola; per tenir un mateix tipus de protagonista o per ser explicat pel mateix actor.