El fantasma del violí

 Fa molt de temps en una caseta vivía un xiquet ,sa mare li dia nem a minjar i no volia nem a la dutxa i no volia tot era no no no no no i no etc no volia res de res assoles una xiqueta de clase estava enamorat i la xiqueta de ell . Un dia li va dir el xiquet Mariola vols ser la meua novia- clar que no ,tenia vergonya de diro i altre dia va dir que si van ser novis i es van casar i ningu va ser desagradesit .Conte contat qui no salse te el cul foradat